Visita del conseller d’Educació

Avui ens ha visitat el conseller d’Educació i Universitats, el senyor Antoni Vera Alemany. Ha fet la visita acompanyat de la inspectora, la senyora Carme Martorell Gelabert, la regidora d’educació d’Alcúdia la senyora Verónica Caro Donoso i Esperanza Rechach del gabinet del conseller.

Han estat rebuts per l’equip directiu, Ramon Àngel Quetgles Ramis, com a director del centre; Jesús Martínez Valladares com a cap d’estudis i la secretària Margalida Gual Gayà. Marga Pons Serra en representació de l’AMIPA i com a presidenta d’aquesta també ha participat de la trobada.

Vera s’ha interessat per les instal·lacions, necessitats i mancances del centre i Quetgles ha guiat la comitiva per diferents indrets de l’escola que estan necessitades d’intervenció com el trespol del gimnàs, la zona de pedres del pati de primària o la zona de joc d’infantil.

Vera i el seu equip s’han mostrat molt propers i sensibles a les necessitats manifestades i ha assegurat que cercaran alguna via de resolució, sigui directament amb la Conselleria o bé amb l’Ajuntament d’Alcúdia.