EOSA 23/24

Aquest equip promou de forma gradual les xarxes de suport en relació amb el centre, la família i als serveis externs, per això impulsa el treball conjunt entre els diferents professionals per tal de donar una resposta educativa ajustada a les necessitats dels alumnes.

Especialista

Nom

Orientadora

Maria Porquer

PT

Maria Antònia Bonnín

PT

Maria Victòria Camacho

Ángeles Casella

PT

Patrícia Amer Reina

AL

Rosa Maria Martí

PTSC

Marta Bibiloni