Pla d’Atenció a la Diversitat

El pla d’atenció a la diversitat (PAD) és el marc en què es recullen les actuacions que el centre educatiu preveu per ajustar l’atenció educativa a les característiques i necessitats de tots els alumnes. Per tant, ha de fer referència tant a actuacions generals com a mesures específiques de suport, tot respectant els principis d’equitat, igualtat d’oportunitats i inclusió educativa.

PAD