Comunicació Centre / App escolar

Des del curs 17/18 s’han suprimit les circulars en paper per un estalvi en paper, fotocòpies i temps de distribució.

Els mitjans de comunicació oficials del centre són la pàgina web, el Gestib i de cara al curs 21/22 volem provar una nova app escolar pròpia del centre. Així la informació arribarà d’una manera immediata a les famílies.

Per donar-se d’alta a la nova app escolar cal que us la descarregueu des de l’App Store o des de la Play Store posant als respectius cercadors el nom complet de l’escola “CEIP S’Hort des Fassers“. Com que és una app amb restriccions només podran accedir als continguts aquells pares, mares i/o tutors legals que prèviament hauran rebut un correu amb les dades del seu usuari i contrasenya.

Des de l’app podreu rebre circulars informatives, concertar una tutoria amb els mestres, comunicar-vos-hi directament a més de poder signar autoritzacions i realitzar qualsevol classe de pagaments mitjançant targeta de crèdit i amb pagament segur com la quota escolar o les sortides.

A les respectives reunions de principis de curs s’explicarà més detingudament com instal·lar-la i tots els usos que té. De totes maneres sempre que sorgesqui algun dubte o incidència es pot telefonar a secretaria