Ajuts menjador 24/25

La Conselleria d’Educació i Universitats acaba de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears la convocatòria d’ajuts de menjador del curs 2024-2025.

Teniu a disposició un manual per a les famílies. Heu de tenir en compte que el termini per presentar les vostres sol·licituds és entre el 24 i el 28 de juny. Heu de passar per secretaria a cercar l’imprès de la sol·licitud o bé el podeu descarregar des d’aquí. Les sol·licituds s’han de presentar a secretaria del centre amb cita prèvia (971 89 73 75).

Teniu en compte que a més de la sol·licitud cal presentar a la secretaria la següent documentació:

  • Fotocòpies del DNI, NIF o NIE de tots els membres computables de la unitat familiar.
  • Fotocòpia del llibre de família.
  • Certificat de convivència (emès per l’Ajuntament).
  • Si escau, documentació de família nombrosa, membre de la unitat familiar amb discapacitat, família monoparental, condició de víctima de violència de gènere.