Comissions de coordinació docent

Comissions de coordinació docent

Durant aquest curs només es constituiran les comissions que són prescriptives a les instruccions de principi de curs. La resta de temàtiques que durant altres cursos tractàvem a  diferents comissions es desenvoluparan als respectius cicles i CCP.

Comissions Objectiu principal Membres
Normalització lingüística Proposar iniciatives per fer al llarg del curs i informar a direcció del compliment del Projecte de Normalització Lingüística.
 • Joana Payeras
 • Maria Antònia Cabrer
 • Maria Magdalena Rebassa
 • Laura Sánchez
 • Aina Vidal
 • Carolina Sebastià
Convivència i benestar Elaborar un informe anual del Pla, valorar possibles casos d’indisciplina i proposar iniciatives per fer al llarg del curs. 
 • Aina Munar
 • Toni Socias
 • Gabriela Perelló
 • Marga Perelló
Extraescolars Organitzar totes les sortides, viatges i acampades Margalida Gual
Igualtat i coeducació Establir mecanismes, dispositius, recursos dirigits a promoure i a garantir la igualtat d’oportunitats i no discriminació per raons de sexe.
 • Marta Abrines
 • Rosa Maria Martí
 • Patrícia Amer
 • Laura Chamarro
 • Responsable de pàgina web.

Administrador: Ramon Quetgles

 • Responsable TIC

Joan Manel García

 • Coordinació amb el CEP

Ramon Quetgles