Consell Escolar

Composició

President: Ramon Àngel Quetgles Ramis

Cap d’estudis: Jesús Martínez Valladares

Representants professors/es: (any elecció)

Tolo Munar (21/22)

Carme Chacón (21/22)

Joan Manel Garcia (23/24)

M. Magdalena Rebassa (23/24)

Gabriela Perelló (23/24)

Representants pares/mares: (any elecció)

Tomeu Llompart (23/24)

Kika Serra (23/24)

Vanessa Ciria (21/22)

Tania Cuenca (21/22)

Representant AMIPA: Margarita Pons Serra

Representant Ajuntament: Verónica Caro

Secretària: Margalida Gual Gayà

Competències Consell Escolar

Normativa

Comissions del Consell Escolar:

                       Menjador

Director: Ramon Àngel Quetgles Ramis

Secratària: Margalida Gual Gayà

Representants alumnes: (pendent de nomenament)

Representant pares: (pendent de nomenament)

Representant empresa: Marcos Casado