Ubicació

L’adreça del centre és: C/ Eclipsi s/n, 07400 Alcúdia (Mallorca, Illes Balears)