Comissió de Coordinació Pedagògica 23/24

Membres CCP 23/24

President: Ramon Àngel Quetgles Ramis

Cap d’estudis: Jesús Martínez Valladares

Infantil: Margalida Cifre Crespí

Cicle Inicial: Maria Albalat Llabrés

Cicle Mitjà: Maria Antònia Vargas Reus

Cicle Superior: José Cuevas Castillo

Orientació al centre: Maria Porquer Seguí

Equip de suport: Maria Antònia Bonnín Serra

Coordinadora d’activitats complementàries: Margalida Gual Gayà

Competències CCP