Calendari escolar

Els alumnes de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació especial dels centres públics, privats i privats concertats inicien les activitats lectives el dia 11 de setembre de 2023 i les finalitzen el dia 21 de juny de 2024, amb un total de 176 dies lectius.

Durant el curs escolar 2023-2024, tenen la consideració de períodes de vacances:

 • Nadal: del 22 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024, ambdós inclosos.
 • Pasqua: del 28 de març al 7 d’abril de 2024, ambdós inclosos.

Calendari escolar 23-24

Dies festius

Tenen la consideració de dies festius:

 • Dia 12 d’octubre de 2023 (Festa Nacional)
 • Dia 1 de novembre de 2023 (Tots Sants)
 • Dia 6 de desembre de 2023 (Dia de la Constitució)
 • Dia 8 de desembre de 2023 (Dia de la Immaculada)
 • Dia 1 de març de 2024 (Dia de les Illes Balears)

Té la consideració de dia no lectiu:

 • Dia 29 de febrer de 2024 (Festa Escolar Unificada)

Els dies festius triats pel Consell Escolar Municipal són els següents: (Informació disponible a inicis de setembre)

 • Dia 13 d’octubre de 2023
 • Dia 07 de desembre de 2023
 • Dia  17 de gener de 2024
 • Dia  04 de març de 2024

Informació de l’evolució de l’alumnat a les famílies (Informació disponible a inicis de setembre)

 • 1r trimestre de dia 9 a 23 de novembre 2023. Entrevista individual tutories amb les famílies.
 • 2n trimestre dia XX d’abril de 2024. Es publicaran al GESTIB .
 • 3r trimestre dia 26 de juny de 2024. S’ha de reservar cita amb el tutor/a. *

* En cas que el pare o la mare no pugui venir a cercar les notes en aquesta data pot autoritzar una altra persona major d’edat a fer-ho mitjançant aquest document: Autorització recollida notes