NOFIC

“Normes d’Organització i Funcionament i Convivència” és el document institucional que forma part del Projecte educatiu de centre en què es concreten les normes d’organització, participació, funcionament i convivència.

NOFIC