Externs

SMOE: Servei Municipal d’Orientació Educativa promogut per l’Ajuntament d’Alcúdia. Consta d’un/a psicòleg/a a temps complet per atendre les necessitats psicosocials de l’alumnat.

Fisioterapeuta: Itinerant de la conselleria. Atén l’alumnat amb algun tipus de problema motriu i/o muscular.

ATE: Auxiliars Tècnics Educatius. Desenvolupen tasques d’atenció a l’alumnat amb dificultats. Col·labora en tasques no acadèmiques.

Compensació Lingüística: Promogut per l’Ajuntament d’Alcúdia. Un llicenciat/da en filologia catalana per atendre els nouvinguts a mitja jornada.

Bidell: Personal laboral de l’Ajuntament d’Alcúdia destinat a tasques pròpies de manteniment i consergeria a temps complet.

Netejadores: Personal laboral de l’Ajuntament d’Alcúdia destinades a tasques de neteja de les instal·lacions de l’escola a temps complet.

Ajuntament d’Alcúdia: L’Ajuntament d’Alcúdia determina un representant que assistirà a les reunions del Consell Escolar i que serà l’enllaç entre ambdues institucions. Habitualment és el regidor/a d’educació del municipi.