Reunions Famílies principi de curs

A acontinuació es detallen els dies i horaris de les reunions de principi de curs per a tots els cursos. Totes les reunions es realitzaran a les respectives aules.

 

Grup Data Hora
3 anys divendres 6 de setembre 10h
4 anys divendres 6 de setembre 11h
5 anys A/B divendres 6 de setembre 12h
5 anys C/D divendres 6 de setembre 12h
1r dimarts 10 de setembre 12h
2n dilluns 30 de setembre 14h
3r dilluns 16 de setembre 14h
4t dilluns 7 d’octubre 14h
dilluns 23 de setembre 14h
dilluns 14 d’octubre 14h