Reunions amb famílies principi de curs 18/19

3 anys A/B

7 de setembre a les 10h

4 anys A/B

7 de setembre a les 11h

4 anys C/D

7 de setembre a les 11h

5 anys A/B

7 de setembre a les 12h

1r A/B

11 de setembre a les 12h

2n A/B

12 de setembre a les 14h

3r A/B

13 de setembre a les 14h

4t A/B

17 de setembre a les 14h

5è A/B

24 de setembre a les 14h

6è A/B

1 d’octubre a les 14h

Totes les reunions es duran a terme a les respectives aules