Reunió de delegats/des

El passat divendres 18 de novembre es va celebrar la reunió de delegats i delegades de primària. Un espai de diàleg en el que donam veu a l’alumnat en el qual poden fer les aportacions sobre diferents punts de l’ordre del dia de la convocatòria.

En aquesta primera reunió del curs 22/23 les diferents tutories, a través dels seus delegats i delegades, han manifestat quines millores aplicarien al centre tant a nivell de pati com a nivell d’aula. Així, amb aquesta pluja d’idees es pretén tenir una escola de cada vegada més guapa.