Mediació escolar

Ja tenim l’alumnat format per a poder desenvolupar la funció de mediadors durant el temps d’esplai.

Avui matí han rebut un diploma que certifica que s’han format per a poder ser bons mediadors i mediadores en els conflictes que es puguin ocasionar en el centre durant el temps de pati.

El pròxim dilluns 5 de febrer, en grups de tres, començaran la seva tasca de mediació en conflictes lleus que són de fàcil solució.

Aquesta és una iniciativa que, amb èxit, ja s’ha dut a terme en el nostre centre escolar, ja que és una experiència enriquidora tant per la part que té un conflicte, com per als mediadors i mediadores que desenvolupen destresses d’escolta activa i de resolució.

Finalment, només cal donar les gràcies a la mestra Margalida Perelló que ha liderat aquesta iniciativa de formació, a la comissió de convivència i benestar de la qual depèn i a tot l’alumnat voluntari que ha volgut participar d’aquesta iniciativa.