Llibre col·laboratiu del projecte EFES

Book titled ''WE ARE AWARE, WE DO CARE''Read this book made on StoryJumper.

Aquest projecte ha estat elaborat entre diferentes escoles de diferents països que són socis col·laboradors del projecte Etwinning