Formació al centre

El claustre del CEIP S’Hort des Fassers intenta estar al dia i formar-se en diferents aspectes i temàtiques relacionades amb la seva tasca docent.

Aquest curs escolar ens formam en l’edició de vídeos educatius per estar al dia amb les noves aplicacions i programari que ens permetin arribar a l’alumnat d’una manera més dinàmica i interactiva.