Posada en marxa de la nova App

Benvolgudes famílies,

Donam la benvinguda a la nova App de l’escola. Una App que ha de ser un canal de comunicació àgil i fiable entre escola-família-escola. És cert que ara estam en un procés d’implantació i sabem que ens calen unes rectificacions i ajustaments perquè tot estigui acoblat i funcioni a la perfecció, però de ben segur, a mesura que tothom aprengui el seu funcionament i agafi l’hàbit d’utilitzar-la, desenvoluparà la tasca per la que està dissenyada. 

Adjunt a aquest primer missatge massiu que enviï com a director del centre trobareu una senzilla infografia que juntament amb correus que rebreu setmanalment explicatius sobre el seu ús, facilitaran l’aprenentatge a tothom.

Heu de saber que a partir d’ara totes les autoritzacions, de la classe que siguin, les haureu de signar mitjançant un clic i que aquest és un sistema verificat legalment. 

També els pagaments els haureu de fer mitjançat la icona corresponent de l’App, tant sigui de la quota de material escolar o d’una simple sortida. Pagament que es realitzarà mitjançant targeta de crèdit a través d’un mitjà segur de pagament.

Aquest vol ser un sistema transparent i que us doni facilitats, ja que en qualsevol moment del dia es pot realitzar. A més, de cada transacció rebreu per correu electrònic un rebut de pagament. Si algú ja ha efectuat el pagament de la quota escolar no faceu cas del missatge que us surti, si no s’ha efectuat teniu l’opció de realitzar-lo mitjançant l’App.

En cas de voler avisar al tutor/a que el vostre fill/a està malalt o no pot assistir a l’escola evitau fer-ho per via telefònica, feis-ho a través de l’App utilitzant la icona corresponent. En aquesta icona només podreu clicar les úniques causes que per normativa poden ser considerades faltes justificades. Recordam que els viatges no ho són.

La icona de notícies serà allà on l’equip docent publicarà allò que consideri que té un contingut més ampli i que no sigui just una circular. Normalment s’hi adjuntaran imatges, enllaços…

Finalment a la icona de recursos externs hi trobareu diferents enllaços a llocs web que l’equip docent consideri que són d’utilitat per a l’alumnat.

Estam a la vostra disposició per resoldre qualsevol tipus de dubte i ajudar en la posada en marxa d’aquesta App.

Una salutació molt cordial

Direcció

Clicau per ampliar la imatge