Criteris d’avaluació a Ed. Infantil

Els criteris d’avaluació estan desglosats en les tres àrees d’educació infantil, repartits en els diferents blocs i dividits entre els tres cursos de 3, 4 i 5 anys. Així tothom pot saber el que s’espera que un alumne hauria d’assolir segons la seva edat i curs.

Criteris Avaluació Ed. Infantil