Programacions Docents

És el document mitjançant el qual es desenvolupen, completen, adeqüen i concreten els currículums per a cadascuna de les matèries (ESO i BATXILLERAT) i per a cadascun dels cicles i cursos (EP i EI). La programació docent forma part de la concreció curricular del centre, amb la qual ha de guardar coherència.