Document de llengua

Aquest document de llengua pretén ser un document base per a l’àrea de llengua a l’etapa de primària.

Després de l’acord de claustre d’eliminar els llibres de text de llengua catalana a tota la primària, a proposta de la CCP es va elaborar l’esquelet del document enllaçat i va ser emplenat per tots els tutors i tutores. Aquest document neix amb la voluntat de ser una guia seqüenciadora de l’àrea de llengua i està redactat amb la voluntat de sotmetre’s a millores i modificacions en finalitzar el proper curs escolar fins que esdevengui una eina de referència de tota l’àrea de llengua a l’etapa de primària.

Aquest document va ser aprovat per unanimitat en el claustre de dia 28 de juny de 2017 i actualitzat al gener de 2018.

 

Document llengua gener 18